Missie

WVCB vzw is er voor mensen die ernstige hindernissen ondervinden bij hun integratie in de maatschappij. Wij willen hen steunen in hun pogingen om hun situatie en levenskwaliteit te verbeteren.

Binnen de provincie West-Vlaanderen staan wij voor laagdrempelige en kwaliteitsvolle diagnostische trajecten bij volwassen personen met (een vermoeden van) handicap(s). Wij richten ons in het bijzonder op volwassen personen met (vermoeden van) ontwikkelingsstoornis(sen).

Daarnaast willen wij personen bijstaan in de toeleiding naar niet-rechtstreeks toegankelijke handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van een persoonsvolgend budget.

Wij willen een klantvriendelijke, warme service bieden vanuit een professioneel en onafhankelijk kader. Hiervoor werken we met verschillende specialisten samen in één team: psychologisch medewerkers, maatschappelijk medewerkers en artsen/psychiaters.

Visie

WVCB vzw vertrekt vanuit een emancipatorische, inclusieve en pluralistische visie op personen met een (vermoeden van) handicap. Wij streven ernaar samen met onze cliënten passende antwoorden te vinden op vragen rond diverse levensdomeinen (bv. wonen, dagbesteding, individuele ondersteuning, vrije tijd).

In onze werking staat de cliënt met zijn eigenheid en sterktes centraal. Wij discrimineren niet en wij respecteren de eigenheid van onze cliënt.

Onze medewerkers vormen de bouwstenen van onze organisatie. Wij proberen hun deskundigheid ten volle te benutten en aan te scherpen. Wij willen de betrokkenheid van onze medewerkers nog verhogen door gerichte vorming aan te bieden en door een transparant personeelbeleid te voeren. Wij voeren een open communicatie.

Wij staan al 60 jaar garant voor kwaliteitsvolle & laagdrempelige interdisciplinaire diagnostische trajecten. WVCB vzw wil inspanningen leveren om die kwaliteit ook in de toekomst te behouden en nog verder te ontwikkelen.

Wij wensen als organisatie te blijven groeien. Wij willen standvastig onze positie blijven innemen tussen de andere diensten in de welzijnssector, en met die andere diensten willen wij zinvolle samenwerkingsverbanden ontwikkelen en behouden.

Waarden

Wij werken steeds in samenspraak met de cliënt.

Respect voor de vragen & keuzevrijheid, een maximale betrokkenheid van de cliënt in het dienstverleningsproces wordt nagestreefd

Respect voor de eigenheid van de cliënt met aandacht voor de mogelijkheden en beperkingen, de beleving, de sociale context

Een niet-discriminerende benadering van de cliënt

Respect voor de privacy van de cliënt, wat inhoudt dat alle gegevens en informatie in discretie wordt behandeld en dat er geen gegevens of informatie worden gevraagd die niet relevant zijn voor het dienstverleningsproces noch informatie wordt doorgegeven zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van de cliënt (zie Privacyverklaring)

Een open houding ten aanzien van de cliënt

Een gedegen teamwerking om een professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen

Actief gericht op samenwerking met andere diensten om onze doelstellingen nog beter te realiseren

Deze site maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.

Als u de browserinstellingen niet wijzigt, gaat u ermee akkoord. Learn more

I understand

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer.

Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Wilt u ons een financieel duwtje in de rug geven? Vrijblijvend ons rekeningnummer: IBAN BE90 4600 8038 3132 (giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar)
maatschappelijke zetel: Spoelstraat 19, 8800 Roeselare - ondernemingsnummer: 0411.021.563 - RPR Gent, Afdeling Kortrijk

WVCB vindt jouw privacy belangrijk.  Lees hier onze disclaimer/privacy verklaring en privacy verklaring voor sollicitanten