Troeven

Respectvol & waarderend

Ons team werkt steeds in samenspraak met de cliënt (en het netwerk): respect voor de vragen & keuzevrijheid, een maximale betrokkenheid van de cliënt (en het netwerk) in het diagnostisch traject wordt nagestreefd.

Respect voor de eigenheid van de cliënt met aandacht voor de mogelijkheden en beperkingen, de beleving, de sociale context

Een niet-discriminerende, respectvolle benadering van de cliënt

Respect voor de privacy van de cliënt, wat inhoudt dat alle gegevens en informatie in discretie wordt behandeld en dat er geen gegevens of informatie worden gevraagd die niet relevant zijn in het kader van het diagnostisch traject, noch informatie wordt doorgegeven zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Een open houding ten aanzien van de cliënt

Deze site maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.

Als u de browserinstellingen niet wijzigt, gaat u ermee akkoord. Learn more

I understand

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer.

Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Wilt u ons een financieel duwtje in de rug geven? Vrijblijvend ons rekeningnummer: IBAN BE90 4600 8038 3132 (giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar)
maatschappelijke zetel: Spoelstraat 19, 8800 Roeselare - ondernemingsnummer: 0411.021.563 - RPR Gent, Afdeling Kortrijk

WVCB vindt jouw privacy belangrijk.  Lees hier onze disclaimer/privacy verklaring en privacy verklaring voor sollicitanten