Troeven

Brede diagnostiek

Alle elementen van een kwaliteitsvol diagnostisch onderzoek kunnen aan bod komen:

- beschrijvende, classificerende diagnostiek: gericht op het vaststellen van gedragskenmerken zoals deze tot uiting komen in klinisch observeerbare fenomenen

- verklarende diagnostiek: gericht op het vaststellen van de oorzaken, in stand houdende en compenserende factoren

- handelings- en competentiegerichte diagnostiek: gericht op de vertaling van het probleem of de stoornis in het gedrag binnen diverse levensdomeinen

- indicerende diagnostiek: gericht op het in kaart brengen van hulpvragen en zorgbehoeften

In dit verband is WVCB door het VAPH als MDT erkend. Wij kunnen een rol spelen in de toeleiding naar een Persoonsvolgend Budget (PVB) meerderjarigen.

Deze site maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.

Als u de browserinstellingen niet wijzigt, gaat u ermee akkoord. Learn more

I understand

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer.

Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Wilt u ons een financieel duwtje in de rug geven? Vrijblijvend ons rekeningnummer: IBAN BE90 4600 8038 3132 (giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar)
maatschappelijke zetel: Spoelstraat 19, 8800 Roeselare - ondernemingsnummer: 0411.021.563 - RPR Gent, Afdeling Kortrijk

WVCB vindt jouw privacy belangrijk.  Lees hier onze disclaimer/privacy verklaring en privacy verklaring voor sollicitanten