Troeven

Ruim netwerk & samenwerking

Het netwerk van WVCB vzw is behoorlijk ruim te noemen en strekt zich uit over verschillende sectoren. WVCB heeft verschillende formele en informele samenwerkingsverbanden, ook binnen andere sectoren. De verwijzingen komen ook vanuit verschillende sectoren.

Wij engageren ons in verschillende overlegstructuren & -fora, in 2020:

lid RvB & AV DOP W-Vl, lid AV Verwijzersplatform, deelname aan (provinciaal) verwijzersoverleg, lid commissie Toeleiding Vlaams Welzijnsverbond, lid COC W-Vl, lid stuurgroep project DIA-Land, lid stuurgroep Academische Werkplaats Autisme, extern lid RPC sinds 1/4/16, lid RvB & AV Kwaliteitscentrum Diagnostiek, ad hoc overleg-, werk-, stuur- of denkgroepen

Deze site maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.

Als u de browserinstellingen niet wijzigt, gaat u ermee akkoord. Learn more

I understand

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer.

Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Wilt u ons een financieel duwtje in de rug geven? Vrijblijvend ons rekeningnummer: IBAN BE90 4600 8038 3132 (giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar)
maatschappelijke zetel: Spoelstraat 19, 8800 Roeselare - ondernemingsnummer: 0411.021.563 - RPR Gent, Afdeling Kortrijk

WVCB vindt jouw privacy belangrijk.  Lees hier onze disclaimer/privacy verklaring en privacy verklaring voor sollicitanten