Behandelcoördinatie en outreach

De Vlaamse Overheid start in 2019 met een project rond

 • een kader voorzien voor de uitbreiding van de behandelcoördinatie voor volwassenen met ASS
 • voorzien van een werking outreach voor expertiseverhoging rond ASS bij andere organisaties
 • samenwerken binnen regionale netwerken

Na de eerste fase die liep in 2019-2020, zullen wij gedurende het kalenderjaar 2021 het project verder zetten. Voorlopig is het kosteloos. De verderzetting van dit project wordt eind 2021 geëvalueerd.

UZ Gent Referentiecentrum Autisme & vzw West-Vlaams Consultatiebureau voor Diagnostiek en Zorg (WVCB) hebben beide een werking rond ASS, en sloten voor dit project een samenwerkingsovereenkomst. UZ Gent Referentiecentrum Autisme voert het project uit in de provincie Oost-Vlaanderen, WVCB vzw in de provincie West-Vlaanderen.

Behandelcoördinatie voor volwassenen met een ASS

Mensen die in aanmerking komen voor behandelcoördinatie voldoen aan de volgende criteria:

 • diagnose ASS, vastgesteld door een multidisciplinair team
 • nood aan langdurige opvolging door verschillende zorgverleners, instellingen, of diensten binnen het zorgnetwerk
 • oplossingen liggen niet voor de hand

Wat kan bijvoorbeeld deel uitmaken van behandelcoördinatie?

 • psycho-educatie rond ASS aan persoon met ASS en/of zijn/haar netwerk
 • verduidelijken impact diagnose ASS aan cliënt/betrokken netwerk
 • oriënteren naar gepaste hulpverlening
 • coachen/ondersteunen van het (hulpverlening)netwerk via rondetafelgesprekken (3e lijn)
 • enz.

We willen complementair zijn met al betrokken hulpverlening. 

Outreach rond ASS bij volwassenen

Kennisoverdracht over ASS bij volwassenen aan andere professionele hulpverleners, zonder dit te koppelen aan 1 specifieke patiënt/cliënt. De overdracht kan zowel vraag gestuurd zijn, als meer aanklampend waar nodig.

Outreach kan bestaan uit:

 • coaching/ondersteuning door een expert aan hulpverleners in de residentiële of ambulante psychiatrische zorg (bv. PAAZ, CGGZ, Revalidatiecentra, Mobiele teams, enz.)
 • coaching/ondersteuning door een expert, van instanties belast met domeinen wonen en werk (bv. VAPH, VDAB, Sociale Huisvestingsmaatschappijen, enz.)
 • voorzien van aangepaste opleiding en sensibilisering, bij diensten die sporadisch contact hebben met mensen met ASS en waar belangrijke initiatieven kunnen genomen worden op vlak van autismevriendelijkheid en specifieke aanpassingen ten behoeve van personen met ASS.

Hebt u een vraag rond de concrete mogelijkheden die wij binnen dit project kunnen bieden of wilt u (iemand) aanmelden? Contacteer vrijblijvend Ruben Ryckewaert.

Deze site maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.

Als u de browserinstellingen niet wijzigt, gaat u ermee akkoord. Learn more

I understand

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer.

Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Wilt u ons een financieel duwtje in de rug geven? Vrijblijvend ons rekeningnummer: IBAN BE90 4600 8038 3132 (giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar)
maatschappelijke zetel: Spoelstraat 19, 8800 Roeselare - ondernemingsnummer: 0411.021.563 - RPR Gent, Afdeling Kortrijk

WVCB vindt jouw privacy belangrijk.  Lees hier onze disclaimer/privacy verklaring en privacy verklaring voor sollicitanten