Algemene informatie over onze werking

West-Vlaams Consultatiebureau voor Diagnostiek & Zorg (WVCB) vzw is er voor personen die moeilijkheden ondervinden op een of meerdere levensdomeinen,

in het bijzonder (jong)volwassenen met (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS), AD(H)D, verstandelijke beperking en eventueel bijkomende psychosociale kwetsbaarheid.

Wij zijn gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek (werking DIASS+) en worden hiervoor erkend en gesubsidieerd door het Departement Zorg.

We voorzien daarnaast behandelcoördinatie voor & expertisedeling rond volwassenen met ASS. Hiervoor werken we samen met UZ Gent en genieten we opnieuw financiële steun van het Departement Zorg via de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). 

WVCB is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) bovendien ook erkend als Multidisciplinair Team (werking MDT). Wij richten ons in dit verband tot alle personen met een (vermoeden van) handicap en een vraag naar een Persoonsvolgend Budget (PVB).

Onze organisatie is ingebed in het West-Vlaamse Welzijnslandschap en streeft naar behoud en verdere uitbouw van (structurele) samenwerkingsverbanden met de diverse actoren die mee een rol spelen bij de ondersteuning van onze doelgroep.